Nivel Inicial

Turno Mañana

Docente a Cargo: Srta. Florencia Parada

Sala de 5 Años - División "A"
Turno Mañana
Florecillas de San Francisco

CARPETA DE COMPUTACIÓN - 5A

CARPETA DE INGLÉS - 5A

CARPETA DE MÚSICA - 5A

CARPETA DE EDUCACIÓN FÍSICA - 5A

CARPETA DE EXPRESIÓN CORPORAL - 5A

CARPETA DE CATEQUESIS - 5A